Bibliografia

1. "Katalog zabytków sztuki w Polsce" - POWIAT GRODKOWSKI pod redakcją Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego - wyd. 1964 r.
2. "Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej" praca zbiorowa pod redakcją prof. Ryszarda Kaczmarka - wyd. 2008 r.
3. "Wypisy do dziejów ziemi grodkowskiej" pod redakcją Franciszka Hawranka - wyd. 1986 r.
4. "Z przeszłości i teraźniejszości Grodkowa" - Instytut Śląski w Opolu - wyd. 1968 r.
5. "Heimatbuch des Kreises Grottkau" - Gerhard Wilczek - wyd. 1967 r.
6. "Gruttke is' 'ne schiene Stoadt" - Hans Weiser - wyd. 1997 r.
7. "Walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne gminy Grodków" - Krzysztof Spałek, Krzysztof Badora - wyd. 2011 r.
8. "Charakterystyka zabytków Grodkowa i Ziemi Grodkowskiej" – Ewa Kuka 2002r.
9. "Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej" – praca zbiorowa pod red. prof. R.Kaczmarka